Cari Blog Ini

Ahad, 21 April 2013

Pengurusan Stres Dari Perspektif Islam Dan Psikologi


1.       Muqaddimah

Firman Allah

 Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

(Surah al Mulk : ayat 2)

Sabda Rasulullah SAW :

عجبا  لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فإن أصابته سرآء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرآء فكان خيرا له

(Riwayat Muslim)

2.      Definisi Stres

Merupakan tindak balas dari minda dan fizikal terhadap perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran individu.

3.      Stres Dan Kehidupan

·         Stres merupakan suatu fakta dalam kehidupan harian yang tidak boleh dihindarkan.

·         Tidak semua stres berbahaya, dalam kadar tertentu stres boleh meningkatkan motivasi, penampilan, belajar mengatasi masalah dan menjadi matang.

·         Stres yang berlebihan boleh merosakkan kesihatan fizikal dan mental.


4.      Jenis-jenis Stres

§  Stres Fizikal         : diakibatkan oleh kuasa luaran seperti membawa barang berat, panas dan sebagainya.

§  Stres Biologikal    : dahaga, lapar, perubahan fisiologikal akibat kecederaan atau penyakit.

§  Stres Psikologikal : tindak balas terhadap ancaman, harga diri, banyak hutang dan sebagainya


5.      Punca Stres


§  Dalam Diri Sendiri      : harapan, keperibadian, pengalaman yang traumatik semasa kecil, dan lain-lain pengalaman.

§  Tekanan Sosial                        : masalah perhubungan, tekanan dari kehidupan bandar atau kampung.

§  Tekanan Pekerjaan      : jenis pekerjaan, risiko atau tanggungjawab pekerjaan, keadaan fizikal kerja, organisasi, peranan atau tugas, perkembangan kerjaya dan komunikasi yang tidak berkesan.


6.      Punca Stres

Menurut pandangan Islam punca stress itu bukan dari tekanan mental semata-mata bahkan berpunca dari kecelaruan dan kelemahan hati. Ruh, nafsu dan akal.

7.      Kelemahan Hati

Kelemahan hati yang menyebabkan rapuhnya hubungan individu itu dengan Allah SWT menyebabkan kehidupannya menjadi sempit, seolah-olah tiada jalan keluar dari setiap inci masalah. Hati yang baik mempunyai unsur yang sangat halus (Latifah) ketuhanan (Rabbaniah) dan kerohanian (Ruhaniah).

            Firman Allah SWT :

   
 Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".

(Surah Toha : 124)

8.        Kelemahan Ruh


·         Ruh menghidupkan jasad atau badan maka kekuatan ruh itu dinilai dari sudut mengenali Allah SWT.

·         Semakin ia kenal Allah, semakin kuat dan mantap ruh itu.

·         Jika tidak, jadilah ruh itu ruh yang lemah yang mudah diganggu dan diresapi oleh Iblis dan Syaitan.


9.        Kelemahan Nafs


·         Al-Iman Al-Ghazali, memberi pengertian al-Nafs itu sebagai satu unsur yang halus yang mana dialah hakikat manusia. Ia mempunyai bermacam-macam-macam sifat dan bermacam-macam-macam keadaan.

·         Apabila keinginan negatif dan keburukan menguasai hati itulah yang dikatakan nafs lawwamah atau nafs Ammaratum Bissu’.

·         Apabila ketenangan, ketenteraman dan kejernihan menyelubungi hati itu, maka itulah yang disebut oleh Allah SWT dengan nafsul Mutma’innah.

Firman Allah SWT :Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah  ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, Masuklah ke dalam syurga-Ku.

10.     Kelemahan Akal


·         Imam Al-Ghazali telah memberikan makna akal iaitu sesuatu yang memperoleh ilmu atau wadah pengetahuan.

·         Kelemahan akal berpunca dari kejahilan atau sedikit ilmu seseorang.

·         Para hukama’ mengandaikan ilmu itu adalah makanan bagi akal, tanpa ilmu, akal akan mati, akal yang mati tidak akan berfungsi dengan baik.

·          

11.     Gangguan Akibat Stress


·         Keresahan

·         Masalah tidur

·         Marah dan bersikap agresif

·         Penyalahgunaan bahan terlarang dan tingkah laku berisiko

·         Negatif terhadap keluarga

·         Negatif di tempat kerja

·         Gangguan mental yang kuat

·         Perasaan murung


12.     Isu-isu stress GPI


a)        Peribadi Dan Personaliti

ü  Kesediaan GPI untuk menjadi seorang murabbi, mualim, muaddib

ü  Kualiti GPI dalam menjadikan taqwa sebagai asas kepada segala tindakan hidupnya

ü  Menjaga dan mengawal maruah dan status diri sebagai ‘orang agama’

ü  Mengekalkan status dan cara hidup diri dan keluarga sebagai model kepada pihak lain

ü  Komunikasi yang kurang / tidak berkesan

ü  Tidak memiliki ilmu yang mantap, luas dan mendalam khususnya dalam mata pelajaran yang terlibat

ü   

b)       Tanggungjawab Di Tempat Kerja


Ø  Cabaran dalam bidang tugas yang semakin meningkat

Ø  Menerima tugas mendidik yang diserahkan sepenuhnya oleh sebahagian ibu bapa / penjaga

Ø  Sikap sebilangan guru yang kurang profesional dalam menjalankan tugas

Ø  Suasana kerja yang mendedahkan kepada ‘burn-out’disebabkan oleh keletihan emosi, gangguan peribadi dan pencapaian peribadi

Ø  Perlu menerima perubahan berkaitan dasar dan fokus dalam pendidikan seperti digariskan pihak MARA

Ø  Berhadapan dengan pelajar tidak berminat untuk belajar sebaliknya bidang lain yang berorientasikan Sains dan Matematik

Ø  Pengaruh budaya asing yang meninggalkan kesan negatif melalui bidang informasi dan teknologi maklumat

Ø  Nilai-nilai agama yang semakin diketepikan kerana kesenangan yang dinikmati menyebabkan generasi muda leka

Ø  Pengetahuan asas dalam bidang agama yang lemah sehingga pelajar tidak mampu mengikuti P&P

Ø  Penggunaan tulisan jawi dalam buku teks yang membataskan penglibatan pelajar

Ø  Perkembangan ICT yang terlalu pantas menyebabkan ada guru yang tertinggal

Ø  Perbezaan psiko-sosio di antara guru dan pelajar

Ø  Bahan bantu mengajar yang tidak dapat memberi perhatian / kawalan sewaktu P&P

Ø  Penguasaan ilmu di kalangan guru yang tidak mantap

Ø  Tempoh waktu mengajar yang tidak mencukupi

Ø  Guru gagal menjadi role-model kepada pelajar

Ø  Kurangnya motivasi dalaman (intrinsik) guru

Ø  Strategi P&P yang tidak sesuai dengan perkembangan semasa

Ø  Kaedah pengajaran yang pasif / tidak inovatif serta terlalu terikat dengan tradisi lama

C) Peranan Dalam Masyarakat

*       Pertentangan di antara nilai keluarga dan masyarakat dengan sistem nilai pendidikan Islam

*       Kelonggaran fungsi dan peranan keluarga dalam mendidik generasi pelajar

*       Fahaman liberalisme di kalangan segolongan ibu-bapa yang mengabaikan kepentingan pendidikan agama Islam

*       Kefahaman sempit terhadap Islam sehingga melihat ia sekadar persoalan ‘ibadat khusus’sahaja

*       Kompleksiti masyarakat global tanpa sempadan yang menjurus kepada keduniaan / kebendaan

*       Pendidikan yang terlalu memberi penekanan kepada peperiksaan serta menumpukan aspek kognitif (kurang dari aspek afektif & psikomotor)


13.     Strategi Menangani Stress


A.      Tadabbur Al Quran

Membaca, memahami, mendalami, menghayati isi kandungan al-Quran berupaya menenangkan dan menenteramkan fikiran, hati, rohani dan jasmani.


B.       Taqarrub

Mendekatkan diri kepada Allah, mengenali dan mencintainya labih daripada segala-galanya sehingga lahir rasa kehambaan sejati dalam diri melalui amal ibadah secara istiqamah :

*       Qiamullail

*       Istighfar dan taubat

*       Zikrullah dll

Firman Allah SWT :


(iaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.


C.       Syukur Dan Ikhlas


Berterima kasih kepada Allah dan jangan sekali kali mencari balasan atau mengaharapkan ucapan terima kasih dari orang lain.


Firman Allah SWT :Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.


(Surah Al-Insan : 9)


D.      Tawakkal

Berserah diri dengan menyerahkan natijah semua perkara kepada Allah setelah berusaha sedaya upaya serta percaya yakin kepada segala janjiNya.

Unsur penting dalam Tawakkal :

·         Menyedari bahawa Allah memberi rezeki, kekuatan, keinginan dan tubuh badan yang sihat untuk berusaha.

·         Menyedari bahawa segala perbuatan, tindakan, hakikat sebenarnya adalah kehendak Allah.


E.      Pengisian Ilmu


·         Kemahiran kaunselor : aspek komunikasi, pembelajaran teraputik

·         Penguasaan ilmu yang luas dan mendalam

·         Mengusai kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai

·         Kemahiran khusus dalam bidang Pendidikan Islam

·         Memantapkan personaliti dan profesionalisme guru


14.     Kemahiran Mengurus Stress


a.        Menyedari adanya stress dalam diri

b.       Memiliki kemahiran menyelesaikan masalah :

·         Kenal pasti masalah

·         Paparkan masalah

·         Cari maklumat

·         Analisis maklumat

·         Cari alternatif

·         Nilai alternatif

·         Bentuk rangka tindakan

·         Bertindak

·         Buat penilaian


15.     Tips Mengendali Stress


a.        Tunggu situasi tenang semula

b.       Berbincang dengan pihak berkenaan

c.        Akui adanya konflik

d.       Semua pihak memahami keadaan

e.        Gunakan perkataan ‘saya’

f.         Akui perasaan masing-masing

g.        Elakkan membesarkan isu

h.       Dapatkan persetujuan bersama jika ada masalah


16.     Cara Sihat Mengurangkan Stress


·         Dapatkan pengiktirafan atas kemahiran dan sumbangan

·         Dapat mengawal tanggungjawab kerja

·         Dapat berinteraksi secara berkesan dengan pihak lain

·         Melibatkan diri dalam kerja-kerja yang bermakna

·         Mencapai prestasi kerja yang diharapkan

·         Mempunyai rasa berguna dan bermaruah

·         Bersikap positif-toleransi, bertenaga dan penuh minat

·         Mempunyai rasa membina diri

·         Berkeupayaan mengimbangi tanggungjawab terhadap kerja dengan keperluan lain


17.     Belajar Mengawal Kemarahan


ü  Tarik nafas panjang

ü  Tenangkan diri

ü  Beristighfar dan berdoa

ü  Beredar dari tempat berkenaan

ü  Bicara diri secara positif

ü  Lihat situasi dengan positif

ü  Minta bantuan jika tidak mampu

ü  Mengambil wuduk


18.      Faedah Mengawal Kemarahan


Ø  Kurangkan perasaan duka, kecewa dan derita

Ø  Elakkan salah faham

Ø  Kukuhkan perhubungan

Ø  Tingkatkan taraf harga diri

Ø  Tingkatkan produktiviti kerja


19.     Kawal Stress Melalui Teknik Relaksasi


v  Sesuatu keadaan di mana pergerakan anggota tubuh dihentikan secara sedar. Ini dilakukan dengan melibatkan pergerakan otot-otot di tubuh badan. Minda pula memberikan tumpuan kepada sensasi tubuh.

v  Cara ini membolehkan mengurangkan masalah fizikal akibat dari rasa tertekan seperti gangguan tidur, sakit kepala dan tekanan darah tinggi.

v  Bila fikiran terganggu, kita merasa cemas dan mengalami ketegangan fizikal, keupayaan minda kita untuk menumpukan perhatian kepada keadaan semasa boleh mewujudkan ketegangan. Kita boleh mulakan dengan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada apa juga aktiviti yang sedang dijalankan.

v  Gunakan semua pancaindera untuk menikmati saat itu. Semakin mendalam tumpuan kita, maka semakin jauh sesuatu masalah itu meninggalkan fikiran kita. Cara ini amat berkesan untuk menghilangkan perasaan tidak tenteram, lebih-lebih lagi bila diamalkan bersama dengan senaman relaksasi.


20.     Kawal Stress Melalui Teknik Pernafasan

·         Tegangkan otot-otot dan tarik nafas sedalam-dalamnya

·         Amati ketegangan otot anda dan tahan pernafasan selama 4 hingga 8 saat

·         Relaksasi otot-otot anda secara serentak dan serta-merta

·         Amati perbezaan perasaan relaksasi tersebut, teruskan relaksasi tersebut selama 30 hingga 60 saat


21.     Pemikiran Positif


·         Definisi;

Merupakan kebolehan melihat sesuatu situasi dari sudut yang positif walaupun nampak keadaan sebenarnya adalah negatif.

22.     Kawal Stress Melalui Teknik Pemikiran Positif


·         Membolehkan kita menangani sesuatu situasi untuk mencapai hasil yang positif

·         Dapat meningkatkan harga diri

·         Berfikiran positif dan menjauhkan fikiran negatif sebagai suatu strategi daya tindak yang baik dalam menangani tekanan dengan lebih berkesan


23.     Strategi Pemikiran Positif Mengubah Cara Berfikir


a.        Positif      >    Perasaan Positif      >             Tindakan Positif    = Hasilnya Positif

b.       Masalah dijadikan isu, isu dijadikan cabaran dan cabaran dijadikan peluang

c.        Berbicara dalam diri yang positif ;

                         Contoh :

                         Saya boleh ... bukannya ... saya tidak boleh

                         Saya penyayang dan mudah disayangi ... bukannya tiada siapa yang sayangkan saya.

                         Saya boleh jadi johan ... bukannya ... saya selalu tidak berjaya

24.     Kawal Stress Melalui Teknik Asertif


a)        Definisi;


Merupakan keupayaan untuk berterus terang bagi menyatakan perasaan, keperluan dan buah fikiran. Di masa yang sama menghormati keperluan dan perasaan orang lain.


b)       Konsep-konsep Asertif


·         Membuat keputusan sendiri dalam sesuatu situasi

·         Berupaya mengawal diri dan bertanggungjawab untuk diri sendiri

·         Sedia mendengar dan memahami perasaan, keperluan dan kedudukan orang lain


c)        Ciri-Ciri Individu Yang Asertif


·       Menyatakan pendapat, perasaan dan kemahuan sendiri

·       Faham yang ia berhak untuk menyuarakan perasaan

·       Berterus terang, jujur dan berhati-hati

·       Menghormati perasaan orang lain


d)       Kebaikan Bersikap Asertif


·         Peluang menyatakan hak

·         Membangkitkan kesejahteraan

·         Meningkatkan harga diri dan keyakinan

·         Menggalakkan orang lain mengambil bahagian

·         Menyatakan buah fikiran dengan nyata dan berkesan

·         Berupaya untuk menyatakan ‘TIDAK’ tanpa rasa bersalah

·         Merasa bangga dengan diri sendiri

·         Meningkatkan perhubungan dengan orang lain

·         Melahirkan perasaan ‘TIDAK BERSETUJU’tanpa rasa marah

·         Minta pertolongan bila memerlukan

·         Mendapat banyak penghormatan dari orang lain

·         Membolehkan kita menggunakan hak kita tanpa menjejaskan hak orang lain

·         Meningkatkan kesejahteraan

·         Meningkatkan keyakinan dan harga diri

·         Mengelakkan orang lain dari mengambil kesempatan


25.     Renungan

Jika anda menghadapi masalah hubungan dengan manusia, cuba nilai semula hubungan anda dengan Allah SWT.

26.     Penutup

Stress atau tekanan adalah merupakan fitrah hidup manusia, setiap tekanan yang datang adalah ujian dari Allah bagi meningkatkan darjat dan martabat seseorang di sisi Allah. Islam menetapkan setiap manusia akan diuji bagi memilih calon terbaik bagi mendiami syurga Allah yang menjadi idaman semua orang. Wallahu a’lamu bissawab.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan