Cari Blog Ini

Jumaat, 29 Mac 2013

Rol Pengetua Dalam Penambahbaikan SekolahArtikel kali ini akan mengupas berkaitan rol atau peranan pengetua dalam penambahbaikan sekolah.
 
Sebelum ini telah dibincangkan secara panjang lebar berkaitan gerakan penambaikan sekolah. Dari perbicangan tersebut fahamlah kita bahawa kedudukan sebenar kita berada. Justeru penulis mengajak semua pembaca meneliti beberapa tip yang bakal diguna pakai oleh pengetua dalam melaksanakan peranannya sebagai penambahbaik kepada institusi di bawah tanggungjawabnya.
 
Jenis Rol
 
 • Menjana perubahan
 • Menyokong
 • Pasif / Tidak aktif dan membiarkan perubahan itu dilaksanakan oleh guru-guru

Antara Rol Yang dikenalpasti

 1. Pemimpin
 2. Pengurus
 3. Delegator
 4. Suppoter
 5. Penghubung antara sekolah / agensi luar
 6. Pengusaha sumber
 7. Dll
Sergiovanni (1990)

Peringkat Pelaksanaan Cara Kepemimpinan

Hendak mula                                                     - Perbincangan
Bermula                                                             - beri sokongan / bantuan
Perlaksanaan / sedang berjalan (transformasi)  - beri galakan
Rutin                                                                  - kawalan dari jauh

Jwaideh (1984)

Kepemimpinan pengetua bagi memperbaiki dan penambahbaikan

 • Tetapkan matlamat
 • Kumpul data .... dan berbincang
 • Baiki komunikasi
 • Mengurus motivasi
 • Memupuk dan mengembangkan kreativiti guru
 • Baiki motivasi
 • Memupuk dan mengembangkan kreativiti guru
 • Mengadakan program pembangunan staf
 • Libatkan dalam buat keputusan
 • Tingkatkan lagi kerjasama dan kejelikitan
 • Mewujudkan rangkaian dan rantaian sekolah - ibu-bapa
 • lakukan inovasi
Untuk melaksanakan inovasi, Juwaideh (1984) memerlukan kepemimpinan berikut :

 • Jika datang dari atas libatkan guru dalam perancangan dalam perlaksanaan
 • Sedia / bekalkan sumber
 • Maklum balas kepada warga sekolah mengenai kesan program penambahbaikan
 • Bantu dan bimbing guru
 • Libatkan mereka dalam penilaian program
Mengapa Perlukan Pemimpin Transformasi ?

 1. Pemimpin yang lebih cenderung untuk merubah budaya organisasi yang ada.
 2. Pemimpin yang cuba mempengaruhi para pengikut melalui inspirasi yang diberi kepada mereka.
 3. pemimpin yang lebih cenderung mengamalkan usaha gigih, kreativiti dan produktiviti dalam jangka panjang.
  • Karisma yang tinggi
  • Meransang intelek
  • Motivasi berinspirasi
  • Bertimbang rasa secara individu
Kepemimpinan Transformatif

Harris (2005) :

 • Pembangunan kapasiti sekolah untuk penambahbaikan
Tindakan Pemimpin Transformasi Dalam Penambahbaikan

 • Membangun budaya sekolah dan promoting culture behaviors yang menyumbang secara terus kepada penambahbaikan :
  • gelagat yang membangun norma, nilai, pegangan organisasi dan andaian-andaian yang berpusatkan.
  • pelajar dan yang menyokong perkembangan profesional berterusan.
  • pengukuhan nilai kecemerlangan
"Of central importance in this model of leadership is the cooperation and alignment of others to the leader's values and vision with those of the leader". [Harris, 2002:68].

2. Mengutamakan perubahan amalan dan bukan struktur [organisasi].

3. Develop expanded repertoire of leadership & shared leadership and collective commitment. (Kerjasama)

4. Menjana keadaan dan membina iklim supaya penambahbaikan dapat dilakukan, dikekalkan dan diteruskan. [kapasiti]

5. Membentuk komuniti dan membina organisasi pembelajaran. [Learning Organisation].

 • Mempastikan wujudnya persekitaran pembelajaran untuk staf dan murid.
 • Perkembangan staf bagi pengembangan kreativiti dan inovasi.
 • Membina collective self-efficacy yang menjana produktiviti tinggi
 • Membangun kapasiti melalui "working succesfully with people, developing and involving others".
 • mempunyai sifat-sifat empati, trust, kredibility, berani, jujur dan adil ...
- Membangun sekolah sebagai organisasi pembelajaran.

Kata Hargreaves & Hopkins (1991), kajian-kajian penambahbaikan sekolah lebih cenderong

Cheng

Tiada ulasan:

Catat Ulasan